navigation-menu
close
Free trial

Heading 0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
About this page

0202301082

  • Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
  • Обезкостени
  • Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; "компенсирани" четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият - задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче
  • Други
  • За преработка
  • За преработка до продукти, които се класират в подпозиции 1602 10, 1602 50 31 или 1602 50 95, които не съдържат месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък, които имат съотношение колаген/протеин, непревишаващо 0,45, съдържат тегловно не по-малко от 20 % "постно" месо (без карантии и мазнини) и са със съдържание на месо и желе не по-малко от 85 % от общото нетно тегло; тези продукти са подложени на термична обработка, достатъчна за коагулирането на протеините на месото в дълбочина, така че след разрязването на продукта в най-удебелената му част, да няма следи от розова течност по повърхността на среза (А-продукти)
  • Други

At Taric Support, we’re obsessed by customs data.

As customs information experts ourselves, we love to dive into the nitty-gritty details. We feel that seeking out complex legislative information is a thrill. We love to study all possible data sources meticulously so that we can assure that all information for a commodity code is complete and up-to-date. And so we also know what it takes to meet all customs formalities.

Read our manifesto