navigation-menu
close
Free trial

Heading 0202

Galvijų mėsa, užšaldyta
About this page

0202301084

  • Galvijų mėsa, užšaldyta
  • Be kaulų
  • Priekiniai ketvirčiai, sveiki arba sukapoti ne daugiau kaip į penkis gabalus, kai kiekvieną ketvirtį sudaro vienas blokas; "kompensuotus" ketvirčius sudaro du blokai, iš kurių viename - priekinis ketvirtis, sveikas arba sukapotas ne daugiau kaip į penkis gabalus, kitame - sveikas užpakalinis ketvirtis be nugarinės
  • Kiti
  • Skirta perdirbimui
  • Produktų gamybai, išskyrus produktus, klasifikuojamus ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 ir 1602 90 61 subpozicijose (B-produktai)
  • Kiti

At Taric Support, we’re obsessed by customs data.

As customs information experts ourselves, we love to dive into the nitty-gritty details. We feel that seeking out complex legislative information is a thrill. We love to study all possible data sources meticulously so that we can assure that all information for a commodity code is complete and up-to-date. And so we also know what it takes to meet all customs formalities.

Read our manifesto