navigation-menu
close
Free trial

Heading 0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
About this page

0210209015

  • Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
  • Меса от животни от рода на едрия рогат добитък
  • Обезкостени
  • Разфасовки от бут от животни от рода на едрия рогат добитък, чиято възраст е най-малко 18 месеца, без видима междумускулна мазнина (3 до 7 %) и стойност рН на пресното месо между 5,4 и 6,0; осолени, подправени, пресовани, сушени на свеж сух въздух и с наличие на благородна плесен от микроскопични гъбички; теглото на крайния продукт е между 41 % и 53 % от суровия материал преди осоляването
  • Други

At Taric Support, we’re obsessed by customs data.

As customs information experts ourselves, we love to dive into the nitty-gritty details. We feel that seeking out complex legislative information is a thrill. We love to study all possible data sources meticulously so that we can assure that all information for a commodity code is complete and up-to-date. And so we also know what it takes to meet all customs formalities.

Read our manifesto